Posts

Showing posts from September, 2012

X Kuşağı Y Kuşağı Meselesine Başka Türlü Bakmak

Image
İnsanları X kuşağı ,Y kuşağı ,diye sınıflandırıp bir başka türden başkalaştırma ve ayrışım düzeni yaratılmak isteniyor olabilirmi acaba ? Yaşanılan yıllar içiresinde bilim ve teknolojinin ileriye doğru gidişi ile onu kullanan,uygulayan olabilmenin öğretim sürecini de düşünürsek, bir fark olmamasının mümkün olmadığı da ortadadır.
Sadece bilim ve teknolojinin, hızla değişen çevreyi etkilemesi yanında ,bir başka unsurda, her yeni kuşağının bir öncekinin yaşam şekli ve alışkanlıklarından, istesede ,istemesede az ya da çok etkilenmesi de doğaldır.
Ancak, yoğun, standardize edilmiş ve kendisinin kabulü dışındaki davranış patternlerini,yaşama alışkanlıklarını onaylamayan bir kuşağı takip eden X kuşağı ;''Bana yapılanı, ben daha sonraki kuşaklara yapmayacağım'' bilinci çok üst noktada gelişmiştir.
İşte X, kuşağının bu acı çekmesinin, onu takip eden Y, kuşağına fevkalade olumlu,insan gelişimini daha da üst seviyeye taşıyan katkıları göz ardı edilmemelidir. Oysa X ,ve Y,arasında…

La Fontaine'den Masallar

Image
La Fontaine'in fabl'larında hayvan dünyasının IQ'su yüzaltmış hale gelir vede dile gelir.İnsanlara bu tip allegorilerle verilen mesajların bir amacı vardır elbette ;insan, insanın söylediğinden bir yere varmak istemez,ders almaz olur her ne hikmetse !?
Bir tavşanın,bir karganın veya eşşeciğin,bakın bende yumuşattım ,sözleriyle verir mesajını..
Hesapta IQ'su yüksek ,beyni daha büyük olan canlıya  yine bir insan mesajını ,diğer canlının ağzından konuşarak iletir.Garip ama en akıllı canlı insanın bu türlü mesajlara ''haa ha ha ha hi hi,hiii ''derken, masala, hikayeye gülerken anlama becerisi yüksektir.
Zaman içinde yazma ve okuma gittikçe öğretideki yerini,iletişimdeki önemini ve hatta ''insan gibi ''olmak sıfatındaki yerini  kaybetmeye meyletmiştir. Bilerek yapılmış olabilirmi? Akıllı insanlardan biraz daha akıllı  bir kesimi; o zaman için gücü elinde bulunduranlar, yaşamın gelecek günlerine dair bir takım komplo teorileri üretmişmişmidir …

AN EXERCISE ;KEY PERFORMANCE INDICATORS OF PHARMA REPS

Image

Digital Health Summit Turkey and Lessons Learned From an Event

Image
First Digital Health Summit of Turkey was great event for listening from all stakehodlers regarding recent  developments and their progression in the digital & mobile world.
Variety of different stakeholders;patients,physicians,digital agencies,advertising agencies,pharmaceutical company representatives,third party service provider firm,research companies,etc. have expressed their point of view regarding new communication and marketing era.
I must say that I've not expected  that much progression among stakeholders of pharmaceutical industry.
Hereby I've confirmed a fact  that one never have to say something very assertive about any subject without gathering sufficient amount of information and evidence or without listening related sources accordingly.
First surprise of me was lack of awareness among attendees, including me  about reaching health care related  valuable  data  which has been available for years  by Google Trends.
Lesson learned; Ask ownself as if reached to…